Simpozion Interjudetean – Editia a XV-a

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

organizează în parteneriat cu :

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,

Casa Corpului Didactic Cluj,

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca – Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca-Facultatea de Construcţii de Maşini – Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică

Universitatea de Ştiinţe agricole şi Medicină veterinară, Cluj-Napoca (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic)

SIMPOZIONUL     

Simpozionul este înscris în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REGIONALE ŞI  INTERJUDEŢENE – 2020  – poziţia 627, Anexa nr. 2 la O.M.E.C nr. 5597/ 2019

Se va desfăşura în 15.05.2020,având urmăoarele secţiuni:

 1. Auxiliare curriculare – Cadre Didactice
 2. Proiecte tematice ale elevilor “TINERII ROMÂNI – SUSŢINĂTORI AI VALORILOR COMUNE, EUROPENE”
 3. Portofolii ale elevilor

ARGUMENT                                                                                                                    

O societate modernă îşi propune valorizarea potenţialului fiecăruia, având nevoie de cetăţeni bine formaţi şi eficienţi. Astfel, misiunea şcolii devine practicarea unei instruiri interactive, eficace, centrate pe formarea elevului, cu accent pe libertatea intelectuală şi pe autonomie. Este necesară îmbinarea instruirii formale, informale şi nonformale, ceea ce a dus la apariţia portofoliului elevului şi a proiectului tematic, ca instrumente noi de evaluare.Pentru desfăşurarea activităţilor de muncă activă şi interactivă, diferenţiată, centrată pe elev, efortul cadrelor didactice se orientează şi spre realizarea de auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale, softuri educaţionale).

SCOP

Schimbul de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal. Valorizarea şi promovarea iniţiativelor de succes.

OBIECTIVE

O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.

O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate

O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;

O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.

O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

Grupul ţintă: elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar , cadre didactice din învăţământul preşcolar, studenţi.

Beneficiari direcţi: elevii si cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

Beneficiari indirecţi: elevi si cadre didactice din învatamântul preşcolar şi preuniversitar care vor folosi, în

pregatirea individuala, continutul temelor tratate în proiect; studenţi şi cadre didactice din învăţământul universitar, comunitatea locală.

 ORGANIZATOR

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul Liceului Tehnologic “Alexandru Borza”,

Cluj-Napoca,

str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 57

Simpozion Interjudetean – Editia a XIV-a

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

organizează în parteneriat cu :

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,

Casa Corpului Didactic Cluj,

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca – Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca-Facultatea de Construcţii de Maşini – Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică

Universitatea de Ştiinţe agricole şi Medicină veterinară, Cluj-Napoca (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic)

SIMPOZIONUL

Simpozionul este înscris în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REGIONALE ŞI  INTERJUDEŢENE fără finanţare M.E.N. – 2019 – poziţia 733, Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 

17.05.2019 – Sectiunile:

 1. Auxiliare curriculare – Cadre Didactice ( 17.05.2019)
 2. Proiecte tematice ale elevilor TINERII ROMÂNI – SUSŢINĂTORI AI VALORILOR COMUNE, EUROPENE” (17.05.2019)
 3. Portofolii ale elevilor (17.05.2019)

ARGUMENT                                                                                                                    

O societate modernă îşi propune valorizarea potenţialului fiecăruia, având nevoie de cetăţeni bine formaţi şi eficienţi. Astfel, misiunea şcolii devine practicarea unei instruiri interactive, eficace, centrate pe formarea elevului, cu accent pe libertatea intelectuală şi pe autonomie. Este necesară îmbinarea instruirii formale, informale şi nonformale, ceea ce a dus la apariţia portofoliului elevului şi a proiectului tematic, ca instrumente noi de evaluare.Pentru desfăşurarea activităţilor de muncă activă şi interactivă, diferenţiată, centrată pe elev, efortul cadrelor didactice se orientează şi spre realizarea de auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale, softuri educaţionale).

SCOP

Schimbul de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal. Valorizarea şi promovarea iniţiativelor de succes.

OBIECTIVE

O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.

O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate

O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;

O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.

O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

Grupul ţintă: elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar , cadre didactice din învăţământul preşcolar, studenţi.

Beneficiari direcţi: elevii si cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

Beneficiari indirecţi: elevi si cadre didactice din învatamântul preşcolar şi preuniversitar care vor folosi, în

pregatirea individuala, continutul temelor tratate în proiect; studenţi şi cadre didactice din învăţământul universitar, comunitatea locală.

 ORGANIZATOR

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul Liceului Tehnologic “Alexandru Borza”,

Cluj-Napoca,

str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 57

 

 

Simpozion Interjudetean – editia a XIII-a

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

organizează în parteneriat cu :

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,

Casa Corpului Didactic Cluj,

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca – Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca-Facultatea de Construcţii de Maşini – Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică

Universitatea de Ştiinţe agricole şi Medicină veterinară, Cluj-Napoca (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic)

SIMPOZIONUL    MACHETA-modif

18 mai 2018 – Secţiunile:

  1. Auxiliare curriculare – Cadre Didactice ( 18.05.2018)
  1. Proiecte tematice ale elevilor TINERII ROMÂNI – PROMOTORI AI DEMOCRAŢIEI EUROPENE” (18.05.2018)
  2. Portofolii ale elevilor (18.05.2018)

Simpozionul este ȋnscris ȋn lista concursurilor școlare ce se vor organiza și desfășura la nivel regional/interjudețean, fără finanțare M.E.N. în anul școlar 2017-2018 (anexa 7), poziția 1947, aprobat cu nr. 3076/17.01.2018

ARGUMENT                                                                                                                    

O societate modernă îşi propune valorizarea potenţialului fiecăruia, având nevoie de cetăţeni bine formaţi şi eficienţi. Astfel, misiunea şcolii devine practicarea unei instruiri interactive, eficace, centrate pe formarea elevului, cu accent pe libertatea intelectuală şi pe autonomie. Este necesară îmbinarea instruirii formale, informale şi nonformale, ceea ce a dus la apariţia portofoliului elevului şi a proiectului tematic, ca instrumente noi de evaluare.Pentru desfăşurarea activităţilor de muncă activă şi interactivă, diferenţiată, centrată pe elev, efortul cadrelor didactice se orientează şi spre realizarea de auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale, softuri educaţionale).

SCOP

Schimbul de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal. Valorizarea şi promovarea iniţiativelor de succes.

OBIECTIVE

O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.

O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate

O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;

O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.

O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

Grupul ţintă: elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar , cadre didactice din învăţământul preşcolar, studenţi.

Beneficiari direcţi: elevii si cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

Beneficiari indirecţi: elevi si cadre didactice din învatamântul preşcolar şi preuniversitar care vor folosi, în

pregatirea individuala, continutul temelor tratate în proiect; studenţi şi cadre didactice din învăţământul universitar, comunitatea locală.

 ORGANIZATOR

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul Liceului Tehnologic “Alexandru Borza”,

Cluj-Napoca,

str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 57

Editia a XII-a

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

organizează în parteneriat cu :

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,

Casa Corpului Didactic Cluj,

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca – Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca-Facultatea de Construcţii de Maşini – Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică

Universitatea de Ştiinţe agricole şi Medicină veterinară, Cluj-Napoca (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic)

SIMPOZIONUL    MACHETA-modif

19 mai 2017 – Secţiunile:

 • “Proiecte tematice ale elevilor” cu tema: Împreună promovăm valori fundamentale:adevăr, frumos şi toleranţă”
 • “Portofolii ale elevilor”
 • “Auxiliare curriculare” – Cadre Didactice

Simpozionul este propus pentru Calendarul Regional/Interjudetean  al Activitatilor Educative 2017.

ARGUMENT                                                                                                                    

O societate modernă îşi propune valorizarea potenţialului fiecăruia, având nevoie de cetăţeni bine formaţi şi eficienţi. Astfel, misiunea şcolii devine practicarea unei instruiri interactive, eficace, centrate pe formarea elevului, cu accent pe libertatea intelectuală şi pe autonomie. Este necesară îmbinarea instruirii formale, informale şi nonformale, ceea ce a dus la apariţia portofoliului elevului şi a proiectului tematic, ca instrumente noi de evaluare.Pentru desfăşurarea activităţilor de muncă activă şi interactivă, diferenţiată, centrată pe elev, efortul cadrelor didactice se orientează şi spre realizarea de auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale, softuri educaţionale).

SCOP

Schimbul de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal. Valorizarea şi promovarea iniţiativelor de succes.

OBIECTIVE

O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.

O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate

O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;

O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.

O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

Grupul ţintă: elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar , cadre didactice din învăţământul preşcolar, studenţi.

Beneficiari direcţi: elevii si cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

Beneficiari indirecţi: elevi si cadre didactice din învatamântul preşcolar şi preuniversitar care vor folosi, în

pregatirea individuala, continutul temelor tratate în proiect; studenţi şi cadre didactice din învăţământul universitar, comunitatea locală.

 ORGANIZATOR

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul Liceului Tehnologic “Alexandru Borza”,

Cluj-Napoca,

str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 57

Editia a XI-a

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

organizează în parteneriat cu :

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,

Casa Corpului Didactic Cluj,

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca – Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca-Facultatea de Construcţii de Maşini – Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică

SIMPOZIONUL NAŢIONAL    MACHETA-modif

18 aprilie 2016 – Secţiunile:

 • “Proiecte tematice ale elevilor” cu tema: VIRTUŢI CARE NE DEZVOLTĂ” având ca motto: “O virtute care n-a fost testată nu e o virtute, ci o ipoteză”- Sigmund Freud
 • “Portofolii ale elevilor”

19 aprilie 2016 – Secţiunea Auxiliare curriculare – Cadre Didactice”

ARGUMENT                                                                                                                    

O societate modernă îşi propune valorizarea potenţialului fiecăruia, având nevoie de cetăţeni bine formaţi şi eficienţi. Astfel, misiunea şcolii devine practicarea unei instruiri interactive, eficace, centrate pe formarea elevului, cu accent pe libertatea intelectuală şi pe autonomie. Este necesară îmbinarea instruirii formale, informale şi nonformale, ceea ce a dus la apariţia portofoliului elevului şi a proiectului tematic, ca instrumente noi de evaluare.Pentru desfăşurarea activităţilor de muncă activă şi interactivă, diferenţiată, centrată pe elev, efortul cadrelor didactice se orientează şi spre realizarea de auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale, softuri educaţionale).

SCOP

Schimbul de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal. Valorizarea şi promovarea iniţiativelor de succes.

OBIECTIVE

O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.

O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate

O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;

O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.

O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

Grupul ţintă: elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar , cadre didactice din învăţământul preşcolar, studenţi.

Beneficiari direcţi: elevii si cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

Beneficiari indirecţi: elevi si cadre didactice din învatamântul preşcolar şi preuniversitar care vor folosi, în

pregatirea individuala, continutul temelor tratate în proiect; studenţi şi cadre didactice din învăţământul universitar, comunitatea locală.

 ORGANIZATOR

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul Liceului Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca,

str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 57

Editia a X-a

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca 

organizează în parteneriat cu :

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,

Casa Corpului Didactic Cluj,

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca – Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca-Facultatea de Construcţii de Maşini – Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică

SIMPOZIONUL NAŢIONAL       MACHETA-modif

în  24   aprilie 2015

pe trei secţiuni:

 1. Auxiliare curriculare – Cadre Didactice  ( 24.04.2015)
 2. Proiecte tematice ale elevilor (24.04.2015) :

  • 2015 – Anul european al DEZVOLTĂRII

  Motto-ul Anului european este „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”. 

 3. Portofolii ale elevilor  (24.04.2015)

ARGUMENT

O societate modernă îşi propune valorizarea potenţialului fiecăruia, având nevoie de cetăţeni bine formaţi şi eficienţi. Astfel, misiunea şcolii devine practicarea unei instruiri interactive, eficace, centrate pe formarea elevului, cu accent pe libertatea intelectuală şi pe autonomie. Este necesară îmbinarea instruirii formale, informale şi nonformale, ceea ce a dus la apariţia portofoliului elevului şi a proiectului tematic, ca instrumente noi de evaluare.Pentru desfăşurarea activităţilor de muncă activă şi interactivă, diferenţiată, centrată pe elev, efortul cadrelor didactice se orientează şi spre realizarea de auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale, softuri educaţionale).

SCOP

Schimbul de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal. Valorizarea şi promovarea iniţiativelor de succes.

OBIECTIVE

O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.

O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate

O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;

O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.

O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

GRUPUL ŢINTĂ. BENEFICIARI

Grupul ţintă:  elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar (clasele II-XII), studenţi.

Beneficiari direcţi: elevii si cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

Beneficiari indirecţi: elevi si cadre didactice din învatamântul preuniversitar care vor folosi, în

LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul Liceului Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 57

ACTIVITĂŢILE  DE PROMOVARE / MEDIATIZARE / DISEMINARE

 •       articol în revista şcolii,
 •       CD-ul simpozionului;
 •       anunţ/articole în presa locală şi naţională;
 •       menţionarea proiectului în pliantele de prezentare a şcolii şi a altor materiale publicitare;
 •       realizarea unui DVD cu date, rezumate, fotografii de la simpozion;
 •       realizarea site-ului “simpozionauxiliare” şi promovarea evenimentului.

Editia a IX-a

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca  MACHETA-modif

organizează

SIMPOZIONUL NAŢIONAL

în  4 şi 5  aprilie 2014

pe trei secţiuni:

 1. Auxiliare curriculare – Cadre Didactice  ( 05.04.2014)
 2. Proiecte tematice ale elevilor :  „2014 – Anul european al luptei impotriva risipei alimentare  (04.04.2014)
 3. Portofolii ale elevilor  (04.04.2014)

ARGUMENT

O societate modernă îşi propune valorizarea potenţialului fiecăruia, având nevoie de cetăţeni bine formaţi şi eficienţi. Astfel, misiunea şcolii devine practicarea unei instruiri interactive, eficace, centrate pe formarea elevului, cu accent pe libertatea intelectuală şi pe autonomie. Este necesară îmbinarea instruirii formale, informale şi nonformale, ceea ce a dus la apariţia portofoliului elevului şi a proiectului tematic, ca instrumente noi de evaluare.Pentru desfăşurarea activităţilor de muncă activă şi interactivă, diferenţiată, centrată pe elev, efortul cadrelor didactice se orientează şi spre realizarea de auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale, softuri educaţionale).

SCOP

Schimbul de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal. Valorizarea şi promovarea iniţiativelor de succes.

OBIECTIVE

O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.

O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate

O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;

O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.

O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

GRUPUL ŢINTĂ. BENEFICIARI

Grupul ţintă:  elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar (clasele II-XII), studenţi.

Beneficiari direcţi: elevii si cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

Beneficiari indirecţi: elevi si cadre didactice din învatamântul preuniversitar care vor folosi, în

LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul Liceului Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 57

ACTIVITĂŢILE  DE PROMOVARE / MEDIATIZARE / DISEMINARE

 •       articol în revista şcolii,
 •       CD-ul simpozionului;
 •       anunţ/articole în presa locală şi naţională;
 •       menţionarea proiectului în pliantele de prezentare a şcolii şi a altor materiale publicitare;
 •       realizarea unui DVD cu date, rezumate, fotografii de la simpozion;
 •       realizarea site-ului “simpozionauxiliare” şi promovarea evenimentului.

Editia a VIII-a

Liceul Tehnologic „ALEXADRU BORZA”, CLUJ-NAPOCA

organizeaza SIMPOZIONUL NATIONAL

SIMPOZION-3

4 aprilie 2013 – Secţiunile:

“Proiecte tematice ale elevilor” cu tema:  2013 – Anul European al Cetăţenilor

“Portofolii ale elevilor”

5 aprilie 2013 – Secţiunea  “Auxiliare curriculare – Cadre Didactice”

Hello world!

Bine aţi venit pe blogul  SIMPOZION AUXILIARE !

Gazda dumneavoastră,

Cornelia Mestecan

profesor la Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca

coordonatorul proiectului

SIMPOZION  NAŢIONAL

“AUXILIARE  CURRICULARE,  PORTOFOLII  ŞI  PROIECTE  ALE  ELEVILOR”