Monthly Archives: Decembrie 2014

Editia a X-a

Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca 

organizează în parteneriat cu :

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,

Casa Corpului Didactic Cluj,

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca – Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca-Facultatea de Construcţii de Maşini – Departamentul: Ingineria Proiectarii şi Robotică

SIMPOZIONUL NAŢIONAL       MACHETA-modif

în  24   aprilie 2015

pe trei secţiuni:

 1. Auxiliare curriculare – Cadre Didactice  ( 24.04.2015)
 2. Proiecte tematice ale elevilor (24.04.2015) :

  • 2015 – Anul european al DEZVOLTĂRII

  Motto-ul Anului european este „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”. 

 3. Portofolii ale elevilor  (24.04.2015)

ARGUMENT

O societate modernă îşi propune valorizarea potenţialului fiecăruia, având nevoie de cetăţeni bine formaţi şi eficienţi. Astfel, misiunea şcolii devine practicarea unei instruiri interactive, eficace, centrate pe formarea elevului, cu accent pe libertatea intelectuală şi pe autonomie. Este necesară îmbinarea instruirii formale, informale şi nonformale, ceea ce a dus la apariţia portofoliului elevului şi a proiectului tematic, ca instrumente noi de evaluare.Pentru desfăşurarea activităţilor de muncă activă şi interactivă, diferenţiată, centrată pe elev, efortul cadrelor didactice se orientează şi spre realizarea de auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale, softuri educaţionale).

SCOP

Schimbul de experienţe educaţionale relevante pentru activitatea de instruire centrată pe elev în cadru formal, informal şi nonformal. Valorizarea şi promovarea iniţiativelor de succes.

OBIECTIVE

O1.Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.

O2.Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate

O3.Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;

O4.Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.

O5.Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

GRUPUL ŢINTĂ. BENEFICIARI

Grupul ţintă:  elevi şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar (clasele II-XII), studenţi.

Beneficiari direcţi: elevii si cadrele didactice din şcolile participante la proiect.

Beneficiari indirecţi: elevi si cadre didactice din învatamântul preuniversitar care vor folosi, în

LOCUL DE DESFĂŞURARE

Sediul Liceului Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 57

ACTIVITĂŢILE  DE PROMOVARE / MEDIATIZARE / DISEMINARE

 •       articol în revista şcolii,
 •       CD-ul simpozionului;
 •       anunţ/articole în presa locală şi naţională;
 •       menţionarea proiectului în pliantele de prezentare a şcolii şi a altor materiale publicitare;
 •       realizarea unui DVD cu date, rezumate, fotografii de la simpozion;
 •       realizarea site-ului “simpozionauxiliare” şi promovarea evenimentului.
Anunțuri