Coordonatori si Invitati – Editia a XIV-a

COORDONATORI  ÎN PARTENERIAT:

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca – prof. MESTECAN CORNELIA

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii de Maşini, Departamentul Ingineria Proiectarii şi Robotică – şef de lucrări dr. ing. DOBOCAN CORINA ADRIANA

Universitatea  “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Facutatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,  Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei – lector univ. dr. STAN CORNELIA

Universitatea de Ştiinţe agricole şi Medicină veterinară, Cluj-Napoca (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic)-conf.univ.dr. ROMAN IOANA

Universitatea de Ştiinţe agricole şi Medicină veterinară, Cluj-Napoca (Departamentul pentru pregătirea personalului didactic) – lector univ. dr. FĂRĂGĂU MIRELA

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj  – inspector şcolar prof. POP CRISTIAN

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj  – inspector şcolar prof. HODOROGEA ANCA CRISTINA

Casa Corpului Didactic Cluj – prof. metodist, dr. LUNG LILIANA DANA 

INVITAŢI

Prof. Univ. Dr. Ing. MANEA DANIELA LUCIA – Prorector –Didactic, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca

Prof.Univ. Dr.Ing. POPESCU DANIELA –Prorector – Management universitar şi relaţia cu mediul socio-economic, Universitatea TehnicăCluj-Napoca

Prof.Univ. Dr.Ing. BÂLC NICOLAE – Decan – Facultatea de Construcţii de Maşini, Universitatea TehnicăCluj-Napoca

Prof.Univ.Dr.Ing. RAŢIU CLAUDIU – Director – Departamentul Ingineria Proiectarii şi Robotică, Facultatea de Construcţii de Maşini, Universitatea TehnicăCluj-Napoca

Prof. Univ. Dr. OPRE NICOLAE ADRIAN – Decan – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. GLAVA ADINA – Prodecan – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca

Prof. Dr. GEORGESCU BOGDAN – Prorector  cu Activităţi didactice şi de calitate, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Prof.Dr. LUCA EMIL – Facultatea de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Prof. CUIBUS  VALENTIN  CLAUDIU – Inspector  şcolar general,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Prof. POP MARIANA – Inspector  şcolar general adjunct,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Prof. TÖRÖK –GYURKO  ZOLTAN – Inspector  şcolar general adjunct,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Prof. CHICINAŞ LUMINIŢA – Inspector  şcolar pentru fizică şi monitorizarea programelor privind accesul la educaţie

Prof. IACOB ADRIANA – Inspector şcolar pentru proiecte educationale

Prof. GURZĂU  AMALIA – Inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare

Prof. OLTEAN ANA – Inspector  şcolar pentru managementul resurselor umane

Prof. SIMUŢ MARIA – Inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic