Regulament simpozion – editia a XIII-a

Fişele de evaluare pentru portofolii şi proiecte :

fisa de evaluare-portofolii-2018

fisa de evaluare-proiecte tematice-2018

Simpozionul „ Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor”, ediţia a XII-a, se organizează pe trei secţiuni:

 1. Auxiliare curriculare – Cadre Didactice ( 18.05.2018)
 2. Proiecte tematice ale elevilor TINERII ROMÂNI – PROMOTORI AI DEMOCRAŢIEI EUROPENE” (18.05.2018)
 3. Portofolii ale elevilor (18.05.2018)

 Precizări 

Nerespectarea termenelor sau a cerinţelor de tehnoredactare duce automat la respingerea lucrării. Neacceptarea unei lucrări va fi comunicată în timp util.

Nu se percepe taxă de participare.

Persoanele din ţară, care participă indirect vor achita costul transportului prin curier, la sosirea corespondenţei.

Înscrierea participanţilor

Se realizează până în data de 31.03.2018, prin  trimiterea la adresa  simpozionauxiliare@yahoo.com următoarele:

 1. Fisa de participare completata.
 2. Un rezumat/ o prezentare a lucrării pentru publicarea CD-ul cu ISSN al simpozionului.

             Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim două lucrări (personale sau realizate cu elevi (portofolii sau proiecte)

Confirmarea înscrierilor se finalizează  în 03.04.2018. Informaţiile vor fi postate de organizatori, la data anterior amintită, pe site-ul simpozionului :  https://simpozionauxiliare.wordpress.com .

În perioada 15.04.2018-29.04.2018 se vor trimite prin email copii scanate, în format PDF  ale portofoliilor şi documente privind realizarea proiectelor tematice (fişa proiectului, prezentarea diferitelor materiale realizate în cadrul proiectului, imagini sugestive, etc), pentru a putea fi evaluate (criteriile 1-4 pentru portofolii şi criteriile 1-2 pentru proiecte) de  Comisia de evaluare în perioada 30.04 – 10.05.2018.

Fişele de evaluare pentru portofolii şi proiecte se găsesc în prezentul regulament.

Cerinţe de tehnoredactare a rezumatului/prezentării

Rezumatul lucrării înscrise la orice secţiune, este obligatoriu pentru a fi publicat pe CD-ul cu ISSN al simpozionului.

Prezentările vor fi redactate în Word, pe maximum 3 pagini, format A4, cu margini de 2,5 cm, şi vor conţine, în ordine:

 1. Titlul (majuscule, bold, Cambria, 14 ppt, aliniat pe stânga)
 2. Prenumele şi numele autorului şi/sau coordonatorului, (majuscule, italic, Cambria, 12 ppt, aliniat pe stânga),
 3. Secţiunea (Cambria, 12 ppt, aliniat pe stânga),
 4. Denumirea instituţiei /instituţiilor, (Cambria, 12 ppt, aliniat pe stânga),
 5. Adresa de contact (e-mail, telefon), (Cambria, 12 ppt, aliniat pe stânga),
 6. Prezentarea/ rezumatul auxiliarului didactic, proiectului tematic, portofoliului elevului. (Cambria, 12 ppt, aliniat stânga -dreapta, la un rând),
 7. Referinţe bibliografice (2-3 titluri). (Cambria, 12 ppt, aliniat stânga -dreapta, la un rând),

Exemplu:

[1] Ionescu, M, (2007), Instrucţie şi educaţie, ediţia a III-a, Editura “Vasile Goldiş” University Press, Arad

Notă: Se va asigura suport tehnic pentru prezentare: computer, videoproiector, acces internet.  Organizatorii/colectivul de redacţie nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu respectă cerinţele de redactare.

Prezentarea auxiliarelor, proiectelor, portofoliilor

 • Participare Directă (pentru elevii şi cadrele didactice judeţul Cluj)
 • Participare Indirectă (pentru elevii şi cadrele didactice din ţară)
 • Prezentarea lucrărilor înscrise la secţiunile pentru elevi se va face în plen de către un elev sau o echipă de maxim 2 elevi.

Auxiliarele didactice prezentate pot fi realizate pe hârtie (caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale etc.) sau pe suport magnetic (tutoriale, aplicaţii interactive, softuri educaţionale, prezentări etc.).

Sunt două tipuri de produse ale elevilor: portofoliile (rezultatul muncii unui elev pe o perioadă de timp îndelungată – un semestru, un an şcolar, cuprinde seturi de fişe, teste, proiecte, teme pentru acasă etc), şi proiectele tematice (lucrări practice, softuri, prezentări, postere, filme, etc. ale unui elev sau ale unei echipe/grupe de elevi) prezentate în cadrul simpozionului de un elev sau o echipă de maxim 2 eleviLucrările participanţilor indirect, vor fi prezentate de către un membru al  comisiei de organizare.

Comisia de evaluare va completa fişa de evaluare cu ultimele puncte (criteriul 5 la portofolii şi criteriul 3 la proiecte) pentru calitatea prezentării, stabilind astfel şi premiile.

Pentru prezentarea fiecărei lucrări vor fi alocate 15 min., din care: 10 min. pentru prezentarea propriu-zisă şi 5 min. pentru discuţii.

Premiile pentru secţiunile Proiecte tematice ale elevilor şi Portofolii ale elevilor se anunţă în 18.05.2018  la finalul programului.

Persoanele din ţară, care participă indirect vor primi prin curier, în termen de 30 zile de la finalizarea evenimentului: Diplomă de participare, CD-ul cu ISSN al simpozionului.

Valorificarea şi diseminare

Participanţii la simpozion vor beneficia de:

 • Diplome de participare acordate tuturor participanţilor.
 • Diplome şi premii acordate elevilor pentru portofoliile şi proiectele clasate pe primele trei locuri.
 • Apariţia prezentărilor lucrărilor în CD-ul „Auxiliare curriculare portofolii şi proiecte ale elevilor” cu ISSN.