Regulament editia a XI-a

Fişele de evaluare pentru portofolii şi proiecte :

fisa de evaluare proiecte tematice-editia a XI-a

fisa de evaluare portofolii-editia a XI-a

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Simpozionul „ Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor”, ediţia a XI-a, se organizează pe trei secţiuni:

 1. Auxiliare curriculare – Cadre Didactice ( 19.04.2016)
 1. Proiecte tematice ale elevilor VIRTUŢI CARE NE DEZVOLTĂ” (18.04.2016)
 2. Portofolii ale elevilor (18.04.2016)

 Înscrierea participanţilor

Se realizează până în data de 28.02.2016, prin trimiterea la adresa simpozionauxiliare@yahoo.com următoarele:

 1. Talonul de participare completat.
 2. Un rezumat/ o prezentare a lucrării pentru publicarea CD-ul cu ISSN al simpozionului.
 3. Copie (scanată) după dovada achitării contribuţiei individuale.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim două lucrări (personale sau realizate cu elevi (portofolii sau proiecte)

Confirmarea înscrierilor se finalizează în 03.03.2016. Informaţiile vor fi postate de organizatori, la data anterior amintită, pe site-ul simpozionului : www.simpozionauxiliare.wordpress.com

În perioada 15.03.2016-29.03.2016 se vor trimite prin email copii scanate, în format PDF ale portofoliilor şi documente privind realizarea proiectelor tematice (fişa proiectului, prezentarea diferitelor materiale realizate în cadrul proiectului, imagini sugestive, etc), pentru a putea fi evaluate (criteriile 1-4 pentru portofolii şi criteriile 1-2 pentru proiecte) de Comisia de evaluare în perioada 30.03 – 10.04.2015.

Fişele de evaluare pentru portofolii şi proiecte :

fisa de evaluare proiecte tematice-editia a XI-a

fisa de evaluare portofolii-editia a XI-a

 Cerinţe de tehnoredactare a rezumatului/prezentării

Rezumatul lucrării înscrise la orice secţiune, este obligatoriu pentru a fi publicat pe CD-ul cu ISSN al simpozionului.

Prezentările vor fi redactate în Word, pe maximum 3 pagini, format A4, cu margini de 2,5 cm, şi vor conţine, în ordine:

 1. Titlul (majuscule, bold, Cambria, 14 ppt, aliniat pe stânga)
 2. Prenumele şi numele autorului şi/sau coordonatorului, (majuscule, italic, Cambria, 12 ppt, aliniat pe stânga),
 3. Secţiunea (Cambria, 12 ppt, aliniat pe stânga),
 4. Denumirea instituţiei /instituţiilor, (Cambria, 12 ppt, aliniat pe stânga),
 5. Adresa de contact (e-mail, telefon), (Cambria, 12 ppt, aliniat pe stânga),
 6. Prezentarea/ rezumatul auxiliarului didactic, proiectului tematic, portofoliului elevului. (Cambria, 12 ppt, aliniat stânga -dreapta, la un rând),
 7. Referinţe bibliografice (2-3 titluri). (Cambria, 12 ppt, aliniat stânga -dreapta, la un rând),

Exemplu:

[1] Ionescu, M, (2007), Instrucţie şi educaţie, ediţia a III-a, Editura “Vasile Goldiş” University Press, Arad

 Notă: Se va asigura suport tehnic pentru prezentare: computer, videoproiector, acces internet. Organizatorii/colectivul de redacţie nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu respectă cerinţele de redactare.

 Prezentarea auxiliarelor, proiectelor, portofoliilor

 • Participare Directă (pentru elevii şi cadrele didactice judeţul Cluj)
 • Participare Indirectă (pentru elevii şi cadrele didactice din ţară)
 • Prezentarea lucrărilor înscrise la secţiunile pentru elevi se va face în plen de către un elev sau o echipă de maxim 2 elevi.

Auxiliarele didactice prezentate pot fi realizate pe hârtie (caiete de lucru, ghiduri, portofolii de predare-învăţare, culegere de probleme şi exerciţii, îndrumare pentru aplicaţii practice, tutoriale etc.) sau pe suport magnetic (tutoriale, aplicaţii interactive, softuri educaţionale, prezentări etc.).

Sunt două tipuri de produse ale elevilor: portofoliile (rezultatul muncii unui elev pe o perioadă de timp îndelungată – un semestru, un an şcolar, cuprinde seturi de fişe, teste, proiecte, teme pentru acasă etc), şi proiectele tematice (lucrări practice, softuri, prezentări, postere, filme, etc. ale unui elev sau ale unei echipe/grupe de elevi) prezentate în cadrul simpozionului de un elev sau o echipă de maxim 2 elevi. Lucrările participanţilor indirect, vor fi prezentate de către un membru al comisiei de organizare.

Comisia de evaluare va completa fişa de evaluare cu ultimele puncte (criteriul 5 la portofolii şi criteriul 3 la proiecte) pentru calitatea prezentării, stabilind astfel şi premiile.

 • Pentru prezentarea fiecărei lucrări vor fi alocate 15 min., din care: 10 min. pentru prezentarea propriu-zisă şi 5 min. pentru discuţii.
 • Premiile pentru secţiunile Proiecte tematice ale elevilor şi Portofolii ale elevilor se anunţă în 18.04.2016 la finalul programului.
 • Persoanele din ţară, care participă indirect vor primi prin poştă, în termen de 30 zile de la finalizarea evenimentului: Diplomă de participare, CD-ul cu ISSN al simpozionului.

COMISIA DE EVALUARE A PORTOFOLIILOR ŞI PROIECTELE ELEVILOR

– conferenţiar univ. dr. ing. CRĂCIUN FLORINA

-prof. RĂDUŢ IOANA

-prof. BACIU RODICA

-prof. CĂLIAN ALEXANDRINA

-prof. TOADER ANCUŢA

PERSOANĂ DE CONTACT

Prof. MESTECAN CORNELIA e-mail   simpozionauxiliare@yahoo.com

 Valorificarea şi diseminare

Participanţii la simpozion vor beneficia de:

 • Diplome de participare acordate tuturor participanţilor.
 • Diplome şi premii acordate elevilor pentru portofoliile şi proiectele clasate pe primele trei locuri.
 • Apariţia prezentărilor lucrărilor în CD-ul „Auxiliare curriculare portofolii şi proiecte ale elevilor” cu ISSN.

 Precizări finale

Nerespectarea termenelor sau a cerinţelor de tehnoredactare duce automat la respingerea lucrării. Neacceptarea unei lucrări va fi comunicată în timp util.

Taxa de participare:

 • 40 lei pentru cadre didactice (autor/coordonator) achitată în contul

RO 93 BTRL 01301202D2862500 deschis la BANCA TRANSILVANIA, Cluj-Napoca, titular de cont Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”,

reprezintă cheltuielile pentru: mapa simpozionului, diplome, CD-ul cu ISSN, taxe poştale. Pe chitanţă trebuie specificat “taxă simpozion auxiliare”.

Dacă o persoană (autor/coordonator) se prezintă cu două lucrări, taxa de participare se va plăti o singură dată.

Dacă se prezintă două sau mai multe persoane (autor/coordonator) cu o singură lucrare, taxa se va încasa de la fiecare.

 

Anunțuri

%d blogeri au apreciat asta: